top of page

22. april - Jordens dag! Earth Day!

"Når jeg kjøper trikkebillett, tenker jeg på at det skjer i Melkeveien".

- Jan Valentin Sæther til Trine Faltin, Dagbladet 27.07.1996.
Jan var blant så mye annet også opptatt av miljøspørsmålet, noe som kommer tydelig frem i mange av de intervjuene som ble gjort med ham i hans livstid. Vi velger å dele noen sitater:


«Vi må se på vår samtid som en karnevalstid, en overgangsperiode, der mange av våre hovedideer og problemer er i støpeskjeen. Den vestlige sivilisasjon er konkurs og dette viser seg tydelig i f.eks. miljøspørsmål. Vår kultur skaper flere problemer enn den løser.» (sagt til Rustan Andersson, Billedkunstneren nr. 7, 1996)«- Hva er de viktigste spørsmålene for deg som kunstner? - De sentrale spørsmålene er fortrengningen av døden, hvordan barn vokser opp og hvordan vi behandler dem, konsekvensene av vår urbane livsførsel. Hva dette gjør med barn og selvfølgelig også de prekære økologiske spørsmål. Alle disse er symptomer på en menneskehet som er overstresset. Den vestlige psyke gikk konkurs etter den annen verdenskrig. Det er ikke lenger noe som holder oss sammen – kanskje ‘post-moderne’ kunne omtales som det ‘post-kulturelle’?» (sagt til John Harbo, Aftenposten, 29.11.1997)


Jan var likevel optimist, med sterk tro på kunstens kraft:


"Vi opplever en kjempekrise. Vold, økologisk ubalanse, kriger og mennesker som blir reddere og reddere. Men jeg tror ikke på verdens undergang. Jeg tror at noe mirakuløst vil skje, når tiden er inne. Kanskje kunsten vil vise vei." - Jan Valentin Sæther til Trine Faltin, Dagbladet 27.07.1996.


Bilder: © Jan Valentin Saether/BONO All Rights Reserved

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page