top of page

Avduking av OSM T. Evensens portrett

I en høytidelig seremoni ble OSM Tore Evensens portrett avduket tirsdag 19. mars. Portrettet er malt av Jan Valentin Sæther. Tradisjonen tro skal det henge i Armigeralsalen i Stamhuset. (Til venstre i bildet henger Sæthers maleri av tidligere Stormester, Ivar A. Skar.) Foto: Sturlason

Avdukning-Evensen.jpg

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page