top of page
KONTRASTER. IDENTITETER. Malerier, fotografier, vokskonvolutter, objekter

Jan Valentin Sæther er for mange kjent som en av lederne for nyromantikerne i Norge på 1960- og -70-tallet. Andre husker ham kanskje som en av konkurrentene til det meget omstridte professoratet i figurativt maleri ved Statens kunstakademi i 1996. Få bestrider det faktum at han er en av landets fremste kunstnere innen den figurative sjangeren. Men selvsagt handler Sæthers kunstnerskap om mye mer enn bare dette, om mer enn teknikk og tradisjoner.

De siste elleve årene har Sæther beveget seg bort fra det klassiske og oljemaleriet og begynt å eksperimentere med andre materialer og uttrykk. Nye hjelpemidler som kopimaskinen og alkymi-assosierte materialer som voks, bly, blod har gradvis blitt inkorporert i arbeidene. I 1991 viste han prosjektet «An Artist in Exile: The Viloshin Letters» i Phoenix Bookstore and Art Gallery i Santa Monica, - et prosjekt bestående av en illustrert brevroman hvor hovedpersonen, Janosh Viloshin sitter i eksil i Russland og sender ut kodede illustrerte brev til venner. Disse brevene oversettes og fortolkes så av russisk-eksperter ved UCLA. Illustrasjonene er laget ved gjentatte fotokopieringer av tegninger som er bearbeidet og tegnet over flere ganger. I 2002 viste Sæther installasjonen «Envelope» i Galleri Sub Comandante i Oslo. Fotografier av de mishandlede likene av tre palestinske tenåringsgutter, naivistiske tegninger med snakkebobler og kunstnermanifester fra det 20. århundre ble blåst opp og lagt i konvolutter som deretter ble vokset igjen. Voksen forsegler innholdet samtidig som den gjør det mer tydelig på grunn av dens transparente egenskaper, - som et slør, som et minne.

«Kontraster. Identiteter» viderefører Sæthers eksperiment. Han har tatt opp igjen maleriet, men beholder også sine nyfunne uttrykksformer, fotokopiene og voksen. I tillegg har han nå gått inn på fotografiets domene i sitt kunstneriske prosjekt hvor han utforsker temaer rundt menneskets eksistensielle problem med mening og tilhørighet.

Hanne Storm Ofteland,
kunsthistoriker


 

Jan Valentin Saether: Kontraster. Identiteter
KunstVerket galleri, Oslo, 25. oktober - 9. november 2003

bottom of page