top of page
Figurative forskjeller | av Jan Valentin Sæther

NYFIGURATIVT MALERI, fra å være en provinsiell norsk anakronisme på sekstitallet, har vist seg å være et internasjonalt fenomen som stadig er i vekst og forandring.Den figurative studieretningen ved kunstakademiet er ikke en nostalgisk parentes, men en del av denne vekst og forandring. For annen gang viser nå den figurative studieretning sitt årlige prosjekt i form av malerier, skulpturer, grafikk og tekster. Bak objekter og tekster ligger det mange måneders arbeid i et felles prosjekt der det skapende feltet har vært drøftet fra unnfangelse til utstilling. Som utstillingens tittel, verker, og tekster viser har ikke dette blitt en monologisk og manifestorientert fremstilling. Gjennom alle diskusjoner og forberedelser har det hele tiden vært klart at grunnene for å bevege seg i et figurativt minefelt er høyst individuelle. En formell billedspråklig nødvendighet, av åndelig eller eksistensiell karakter ligger inne som gjæring i fremtidige kunstneriske prosjekter.

 

 

Trykket i katalogen til utstillingen «Figurative forskjeller» med den figurative studieretning ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Statens kunstakademi, 1998
Jan Valentin Sæther er professor i figurativt maleri ved akademiet.

bottom of page