top of page

Sverre Bjertnæs om pedagogen og mennesket Jan i sin nyeste bokBilledkunstner Sverre Bjertnæs har denne våren utgitt en bok, "Mine bilder", hvor han blant annet skriver om kunstnere han har gått i lære hos. Boken omhandler hans egen dannelsesreise som kunstner, pedagoger og kunstnere som har formet ham, kunst og hans liv.


Et av kapitlene er viet Jan som var Bjertnæs' professor på Kunstakademiet. Det begynner med Jans begravelse, og er en fin, stille hyllest til pedagogen, mennesket og gnostikeren som var hans kunstprofessor i en tid da det slett ikke var enkelt å være opptatt av klassisk figurasjon i Norge.

---

Bjertnæs, Sverre. 2021. «Jan». I Mine bilder: Om kunst og alkoholisme: Essays, 47–56. Oslo: Aschehoug. ISBN 978-82-03-26870-0.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page