Avduking av OSM T. Evensens portrett

March 23, 2013

I en høytidelig seremoni ble OSM Tore Evensens portrett avduket tirsdag 19. mars. Portrettet er malt av Jan Valentin Sæther. Tradisjonen tro skal det henge i Armigeralsalen i Stamhuset. (Til venstre i bildet henger Sæthers maleri av tidligere Stormester, Ivar A. Skar.) Foto: Sturlason

 

Please reload

Featured Posts

Joyous Easter!

April 10, 2020

1/8
Please reload

Recent Posts

April 10, 2020

Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© 2020 Jan Valentin Saether / BONO All Rights Reserved